ธรรมะกับชีวิตที่ถูกต้องสร้างความสุขด้วยการใช้หลักแห่งธรรม :

บทสวดมนต์ถวายพรพระ (พาหุงมหากา) โพชฌงค์ปริตร /

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ)

Main Author: พระพรหมมังคลาจารย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนาประกาศ,
Subjects: พระพรหมมังคลาจารย์ -- (ปัญญานันทะภิกขุ)
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
พุทธศาสนา -- บทสวดมนต์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.L5 พ384
Copy 1
Available