ยิ่งให้ ยิ่งได้ :

บทสวดมนต์ถวายพรพระ (พาหุงมหากา) พระคาถาชินบัญชร ไหว้ 5 ครั้ง โพชฌงค์ปริตร /

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ)

Main Author: พระพรหมมังคลาจารย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนาประกาศ,
Subjects: พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ)
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
พุทธศาสนา –– บทสวดมนต์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.L5 พ384
Copy 1
Available