แนวทางการรักษาการติดเชื้อสาเหตุจากฟันสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป =

Guideline for management of odontogenic infections for general dentist /

วุฒินันท์ จตุพศ.

Main Author: วุฒินันท์ จตุพศ.
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Infection -- drug -- therapy
Infection -- Control, -- Dental
Mouth -- Diseases -- therapy
Oral -- Manifestations
Stomatognatic -- Diseases -- therapy
Tooth -- Germ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WU290 ว866น 2550
Copy 1
Available