บทสำรวจงานวิจัยในภาคเหนือ :

ข้อคิด ความสำคัญ และนัยทางนโยบาย /

โดย ไชยันต์ รัชชกูล

Main Author: ไชยันต์ รัชชกูล
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548
Subjects: สังคมวิทยา -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย -- การสังเคราะห์
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย -- การสังเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM48 ช941บ 2548
Copy 1
Available