บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน /

กนกวรรณ มะโนรมย์, ธวัช มณีผ่อง

Main Author: กนกวรรณ มะโนรมย์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548
Subjects: สังคมวิทยา -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย -- การสังเคราะห์
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย -- การสังเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 "พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" วันที่ 19-20 ธันวาคม 2546.
Physical Description: 163 หน้า
ISBN: 9743263101