บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน /

กนกวรรณ มะโนรมย์, ธวัช มณีผ่อง

Main Author: กนกวรรณ มะโนรมย์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548
Subjects: สังคมวิทยา -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย -- การสังเคราะห์
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย -- การสังเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!