การสังเคราะห์ผลงานการวิจัย :

บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคกลาง /

ชลธิรา สัตยาวัฒนา, นลินี ตันธุวนิตย์, เฉียบ ไทยยิ่ง

Main Author: ชลธิรา สัตยาวัฒนา
Other Authors: นลินี ตันธุวนิตย์, เฉียบ ไทยยิ่ง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548
Subjects: สังคมวิทยา -- ไทย -- (ภาคกลาง) -- วิจัย -- การสังเคราะห์
ไทย -- (ภาคกลาง) -- วิจัย -- การสังเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM48 ช224ก 2548
Copy 1
Available