การศึกษามูลเหตุจูงใจนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมต่อการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี =

A Study of the industrial vocational certificate students' motivation for further learning at diploma level in industrial trades in udonthani province /

ดาว สมศรีโหน่ง

Main Author: ดาว สมศรีโหน่ง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Subjects: ช่างอุตสาหกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!