เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง :

วิกฤต การพัฒนา และทางออก =

บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กัมปนาท ภักดีกุล

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กัมปนาท ภักดีกุล, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2549
Subjects: การค้ามนุษย์ –– การประชุม
เขื่อน –– ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม –– การประชุม
เขื่อน –– แม่น้ำโขง –– การประชุม
ลุ่มน้ำโขง –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– การประชุม
ลุ่มน้ำโขง –– ภาวะสังคม –– การประชุม
ลุ่มน้ำโขง –– ภาวะเศรฐกิจ –– การประชุม
การพัฒนาลุ่มน้ำโขง –– แง่เศรษฐกิจ –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS523.2 อ884 2549
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: DS523.2 อ884 2549
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Law, Stack

Call Number: DS523.2 อ884 2549
Copy 2
Available