นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา =

Product and price policies /

นิตยา จิตรักษ์ธรรม ; บรรณาธิการ ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์

No Cover Image
Main Author: นิตยา จิตรักษ์ธรรม
Other Authors: ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. คณะวิทยาการจัดการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550
Subjects: ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- การตลาด -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.13 น577น 2550
Copy 1
Available