การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย =

Advertising and sales promotion /

นิตยา จิตรักษ์ธรรม ; บรรณาธิการ ประสิทธิ์ฤทธาภิรมย์

Main Author: นิตยา จิตรักษ์ธรรม
Other Authors: ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. คณะวิทยาการจัดการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550
Subjects: โฆษณา –– การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การส่งเสริมการขาย –– การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5815.T5 น577ก 2550
Copy 1
Available