"เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้จากงานวิจัย" :

21 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ /

โดย ส่วนวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ภารกิจวิทยาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; บรรณาธิการ สุรีย์รัตน์ คิ้วฮก ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: การประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง"เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้จากงานวิจัย", สุรีรัตน์ คิ้วฮก, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ส่วนวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!