สร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ชาลี กาญจนรัตน์

Main Author: ชาลี กาญจนรัตน์
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550
Subjects: ระบบมัลติมีเดีย
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information