เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหว่าง พ.ศ. 2535 - 2545 : การศึกษาแนวคิดและกลวิธี /

นัทธนัย ประสานนาม

Main Author: นัทธนัย ประสานนาม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: เรื่องสั้น –– ประวัติและวิจารณ์
เรื่องสั้น –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN3373 น399ร 2548
Copy 1
Available