บทความวิชาการดีประจำปี 2549 :

โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กับความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย

อัญชนา ณ ระนอง

No Cover Image
Main Author: อัญชนา ณ ระนอง
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549
Subjects: โครงการ -- 30 -- บาทรักษาทุกโรค -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2431
Copy 2
Available