รายงานการวิจัยเรื่องผลของปัจจัยคุณภาพต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ (Quality factors' effect on the shelf life of crispy tom-yum snacks) /

อรุณศรี ลีจีจำเนียร, บัณฑิต อินณวงศ์, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์

No Cover Image
Main Author: อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
Other Authors: บัณฑิต อินณวงศ์, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
Subjects: อาหาร –– การเก็บและรักษา
อาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TX601 อ417ร 2549
Copy 1
Available