แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่าง ๆ (ภาค2) /

สุเมธ แสงนิ่มนวล, ไอศูรย์ ดีรัตน์

Main Author: สุเมธ แสงนิ่มนวล
Other Authors: ไอศูรย์ ดีรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: การพูด
วาทศิลป์
การพูดในชุมนุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 808.5 ส843น 2548
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN4129.T5 ส843น 2548
Copy 1
Available

Dentistry, Stack

Call Number: PN4129.T5 ส843น 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available