พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า /

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Main Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Subjects: อาเซียน
พม่า -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
พม่า -- ประวัติศาสตร์
พม่า -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS571 ด495พ 2545
Copy 1
Available