รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่องการผสมผสานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความสำเร็จด้านภูมิปัญญาของชาวกรุงเทพฯ =

The enduring Integration of art and culture of the early rattanakosin period the achievements of the people of bangkok /

บำรุง คำเอก...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: บำรุง คำเอก, มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2547
Subjects: วัฒนธรรมไทย -- อิทธิพลจีน
วัฒนธรรมไทย -- อิทธิพลอินเดีย
วัฒนธรรมไทย -- อิทธิพลตะวันตก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- กรุงเทพฯ
ศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS589.B2 ร451 2547
Copy 1
Available