รายงานวิจัยเรื่องตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง Tracing back the chiness heritage in the early rattanakosin period : viewpoints from mural paintings /

มาลินี คัมภีรญาณนนท์

No Cover Image
Main Author: มาลินี คัมภีรญาณนนท์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี. ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
Subjects: วัฒนธรรมจีน
จิตรกรรมฝาผนัง -- จีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS721 ม497ร 2550
Copy 1
Available