วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2 /

รักษ์มนัญญา สมเทพ, บรรณาธิการ

Other Authors: รักษ์มนัญญา สมเทพ, รัฐสภา, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547
Subjects: รางวัลพานแว่นฟ้า
วรรณกรรมการเมือง -- ไทย
วรรณคดีกับการเมือง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Reference

Call Number: PL4206 ว242 2547
Copy 2
Library use only

Humanities, Stack

Call Number: PL4206 ว242 2547
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4206 ว242 2547
Copy 1
Available