จีนในกระแสโลกาภิวัตน์=

China and globalization/

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

Main Author: วรศักดิ์ มหัทธโนบล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : openbooks, 2550
Subjects: นโยบายเศรษฐกิจ –– จีน
นโยบายต่างประเทศ –– จีน
โลกาภิวัตน์
จีน –– ภาวะเศรษฐกิจ
จีน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HC427.95 ว287จ 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC427.95 ว287จ 2550
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available