เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย /

คณะบรรณาธิการ เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
Subjects: การติดเชื้อเอชไอวี –– ไทย
โรคเอดส์ –– ไทย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– ไทย
โรคเอดส์ในสตรี –– ไทย
สตรี –– โรค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ส948 2549
Copy 1
Available

Science, Stack

Call Number: RA644.A25 ส948 2549
Copy 2
Available