5 ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปากีสถาน :

สู่มิติใหม่แห่งความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 /

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

No Cover Image
Other Authors: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2544
Subjects: การลงทุนของไทย –– ปากีสถาน
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ปากีสถาน
ปากีสถาน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
ไทย –– การค้ากับต่างประเทศ –– ปากีสถาน
ปากีสถาน –– การค้ากับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.P18 ห515 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available