ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ :

หนังสือที่ระลึกงานเปิดและฉลองอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2545 /

มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2545
Subjects: ปิ่น มาลากุล, 2446-2538
ปิ่น มาลากุล, 2446-2538 ผลงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.P35 ป616 2545
Copy 1
Available