ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ :

หนังสือที่ระลึกงานเปิดและฉลองอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2545 /

มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2545
Subjects: ปิ่น มาลากุล, –– 2446-2538.
ปิ่น มาลากุล, –– 2446-2538 –– ผลงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!