การเมืองการปกครองของไทย /

ลิขิต ธีรเวคิน

Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ไทย –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1745 ล413ก 2548
Copy 1
Missing Due: 2019-8-27 Recall This