ชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ ภาคปกิณกะ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Main Author: จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2346-2411.
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย., คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทย และ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2347-2411.
ภาษาไทย –– ตัวอักษร
ภาษาไทย –– คำศัพท์
วรรณคดีไทย
โบราณคดี –– ไทย
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 จ196ช 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available