โครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ :

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ /

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม. สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
Subjects: ที่ดิน
การใช้ที่ดิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information