2 ปี สึนามิ กับการพื้นคืนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม =

2 year after the Tsunami restoration of Thailand naturalresources and environment /

จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; กองบรรณาธิการ มิ่งขวัญ ธรศิริกุล...[และคนอื่น ๆ] ; เรียบเรียงภาษาอังกฤษ

Other Authors: มิ่งขวัญ ธรศิริกุล, Padilla, Teresita M., สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
Subjects: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไทย
การจัดการสิ่งแวดล้อม ไทย
การเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไทย
ภัยธรรมชาติ ไทย
สึนามิ การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445.Z65 น199 2549
Copy 1
Available