รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2537 =

Comparative Study of The Achievement Between Quota Allocation and Entrance Examination Procedure (Cohort 1994) /

ไทย ทิพย์สุวรรณกูล

No Cover Image
Main Author: ไทย ทิพย์สุวรรณกูล
Other Authors: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2537
Subjects: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -- การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -- นักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2353.7.T5 ท193ร 2537
Copy 2
Available
Copy 1
Available