ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย :

รายงานและบทวิเคราะห์ /

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, บรรณาธิการ

Other Authors: รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2549
Series: เอกสารข้อมูลหมายเลข ; 12.
Subjects: การค้าเสรีและการคุ้มครอง
เขตการค้าเสรี –– ไทย
เขตการค้าเสรี –– ออสเตรเลีย
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
สินค้า –– ภาษี –– การหักลดหย่อน
ไทย –– การค้ากับต่างประเทศ –– ออสเตรเลีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF2340.55 ข284 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available