โปรแกรมการส่งเสริม และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวตะวันออกสำหรับเยาวชนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี /

อัจฉรา สุขารมณ ; อรพินทร์ ชูชม

Main Author: อัจฉรา สุขารมณ์
Other Authors: อรพินทร์ ชูชม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2548
Subjects: ความฉลาดทางอารมณ์ –– วิจัย
เยาวชน –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BF576 อ499ป 2548
Copy 1
Available