เอกสารประกอบการประชุมวิชการ สวทช. ประจำปี 2550 "เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" วันที่ 28-30 มีนาคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย /

โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Other Authors: การประชุมวิชาการ สวทช. "เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : สวทช., 2550
Subjects: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ -- การประชุม
นาโนเทคโนโลยี -- การประชุม
วิทยาศาสตร์ -- ไทย -- การประชุม
เทคโนโลยี -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Q101 ก475อ 2550
Copy 1
Available