60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม /

วรทัศน์ วัชรวสี, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง ; สัมพันธ์ ก้องสมุทร, บรรณาธิการ

Main Author: วรทัศน์ วัชรวสี
Other Authors: สัมพันธ์ ก้องสมุทร, บรรณาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2549
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536 –– ผลงาน
ทศพิธราชธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: DS586 ว199ห 2549
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ว199ห 2549
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 923.1593 ว199ห 2549
Copy 6
Available