กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 1906-1939) /

ผู้เขียน เซี่ยกวง ; ผูแปล เชาวน์ พงษ์พิชิต

Main Author: เซี่ยกวง
Other Authors: เชาวน์ พงษ์พิชิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. ศูนย์จีนศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: ชาวจีน –– แง่การเมือง –– ไทย
ประชาธิปไตย
การเมืองของโลก
จีน –– การเมืองและการปกครอง –– ประวัติ
จีน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
จีน –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS777.47 ช711ก 2546
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 320.9593 ซ711ก 2546
Copy 7
Available