สู่โลกหลังสมัยใหม่ =

Introducing postmodernism /

Ziauddin Sardar และ Patrick Curry, เขียน ; วรนุช จรุงรัตนาพงศ์, แปล

Main Author: Sardar, Ziauddin.
Other Authors: Curry, Patrick., วรนุช จรุงรัตนาพงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์, 2548
Subjects: แนวคิดหลังสมัยใหม่ –– ปกิณกะ
ปรัชญาสมัยใหม่ –– คริสตศตวรรษที่ 20 –– ปกิณกะ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: B831.2 ซ221ส 2548
Copy 5
Available
Copy 6
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: B831.2 ซ221ส 2548
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-10-1 Recall This