ชาวนา :

ประวัติศาสตร์ชีวิต ความหวังและทางออก /

ธันวา ใจเที่ยง, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: ธันวา ใจเที่ยง, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2547
Subjects: ชาวนา -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD8039.R482 ช527 2547
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available