« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ศิริพร สโครบาเนค, เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ, & มูลนิธิผู้หญิง. (2548). ชีวิตที่หลงเหลือกับรอยยิ้มหลังหยาดเลือด: เรื่องราวของหญิงสามจังหวัดภาคใต้. กรุงเทพฯ: เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพและมูลนิธิผู้หญิง.

MLA Citation

ศิริพร สโครบาเนค, เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ, and มูลนิธิผู้หญิง. ชีวิตที่หลงเหลือกับรอยยิ้มหลังหยาดเลือด: เรื่องราวของหญิงสามจังหวัดภาคใต้. กรุงเทพฯ: เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพและมูลนิธิผู้หญิง, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.