คือหวัง--พลังใจ :

บทบันทึกน้ำใจไมตรี พลังความร่วมมือ 1 ปี หลังธรณีพิบัติภัยสึนามิ /

คณะผู้เขียน วารยา พึ่งตนเพียร, เยาวนุช เวศร์ภาดา, จิราภรณ์ รัตนพัลลภ ; ภาคภาษาอังกฤษ นิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์, Rose Marie Wanchupela ; เยาวนุช เวศร์ภาดา, บรรณาธิการ

Main Author: วารยา พึ่งตนเพียร
Other Authors: เยาวนุช เวศร์ภาดา, จิราภรณ์ รัตนพัลลภ, นิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์, Wanchupela, Rose Marie.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีงาม คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ, 2549
Subjects: การบรรเทาสาธารณภัย –– ไทย(ภาคใต้)
สึนามิ
ความเอื้อเฟื้อ –– การศึกษาเฉพาะกรณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV555.T35 ว27 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available