ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย) /

ประพิณ มโนมัยวิบูลย, พัชนี สุทธานุสนธิ์

Main Author: ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
Other Authors: พัชนี สุทธานุสนธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Series: ชุดภาษากับความรู้ ; ลำดับที่ 1.
Subjects: ภาษาจีน –– บทสนทนาและวลี
ภาษาจีน –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL1129.T35 ป327ภ 2549
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available