พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 /

เรียบเรียงโดย สุรพล ไตรเวทย์

Main Author: สุรพล ไตรเวทย์
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย
ราชวงศ์จักรี
รัฐธรรมนูญ –– ไทย
ประชาธิปไตย –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578 ส852พ 2549
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Law, Stack

Call Number: DS578 ส852พ 2549
Copy 5
Available