การประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันชีวเคมีทางการแพทย์ :

สูงวัยห่างไกลโรค 8-10 พฤษภาคม 2549 ณ ตึกสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, ชาญชัย บุญหล้า.

Other Authors: การประชุมเชิงปฏิบัติการ, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์,, ชาญชัย บุญหล้า,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Aging -- congresses
Biochemistry -- congresses
Geriatrics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WT3 ก474ก 2549
Copy 0
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: W3 ก474ก 2549
Copy 2
Available