การประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันชีวเคมีทางการแพทย์ :

สูงวัยห่างไกลโรค 8-10 พฤษภาคม 2549 ณ ตึกสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, ชาญชัย บุญหล้า.

Other Authors: การประชุมเชิงปฏิบัติการ, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์,, ชาญชัย บุญหล้า,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Aging -- congresses
Biochemistry -- congresses
Geriatrics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03374nam a2200349 a 4500
001 228167
003 Th-PLK-NU
008 080926s2549 th a 100 0 tha d
020 |a 9749980638 
060 4 |a W3  |b ก474ก 2549 
111 2 |a การประชุมเชิงปฏิบัติการ  |n (ครั้งที่ 39 :  |d 2549 :  |c คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
245 1 0 |a การประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันชีวเคมีทางการแพทย์ :  |b สูงวัยห่างไกลโรค 8-10 พฤษภาคม 2549 ณ ตึกสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /  |c ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, ชาญชัย บุญหล้า. 
246 3 0 |a ก้าวทันชีวเคมีทางการแพทย์ : สูงวัยห่างไกลโรค. 
250 |a พิมพ์ครั้งที่ 1. 
260 |a กรุงเทพฯ :  |b ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  |c 2549. 
300 |a viii, 247 หน้า :  |b ภาพประกอบ ;  |c 29 ซม. 
500 |a เอกสารอ้างอิงท้ายบท. 
500 |a "สนับสนุนการจัดงานโดย สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์"--หน้าปกใน. 
650 2 |a Aging  |x congresses. 
650 2 |a Biochemistry  |x congresses. 
650 2 |a Geriatrics  |x congresses. 
700 0 |a ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์,  |e บรรณาธิการ. 
700 0 |a ชาญชัย บุญหล้า,  |e บรรณาธิการ. 
710 2 |a จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  |b คณะแพทยศาสตร์.  |b ภาควิชาชีวเคมี. 
902 |a 170605 
945 |l mdtha  |a WT3  |b ก474ก 2549 
945 |l hsstk  |a W3  |b ก474ก 2549 
949 |a วลุลี 
949 |a วรรณาภรณ์ 
949 |a nuexport41 
991 |a BOOKS  |b 2  |c 2017-10-17 15:35:10  |d 2017-10-17 15:35:10  |e mdl  |f n  |g 2008-09-26  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v การประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันชีวเคมีทางการแพทย์ : สูงวัยห่างไกลโรค 8-10 พฤษภาคม 2549 ณ ตึกสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย  |y mdltha 
998 |b 0  |c 080926  |d m  |e a  |f -