เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2549 :

Rational management in medical practice /

ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, ชุษณา สวนกระต่าย บรรณาธิการ.

Other Authors: ธานินทร์ อินทรกำธรชัย,, ชุษณา สวนกระต่าย,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Clinical -- Medicine -- congresses
Medicine -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WB100 ว896 2549
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB100 ว896 2549
Copy 1
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WB100 ว896 2549
Copy 2
Available