สมเด็จแม่ของแผ่นดิน พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ /

เรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดี โดย นฤนาท ภักดีกุล

Main Author: นฤนาท ภักดีกูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ไตรรัตน์, 2549
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.ส731 น273ส 2549
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available

Satit School, Stack

Call Number: 23.1593 น273ส 2549
Copy 0
Available