การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง :

ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2547/

เพียงกมล มานะรัตน์

Main Author: เพียงกมล มานะรัตน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
Subjects: การเลือกตั้ง -- ไทย -- เชียงใหม่
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- เชียงใหม่
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1746 พ942ก 2547
Copy 1
Available