ทั้งรัก ทั้งใคร่ ทั้งใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง /

บรรณาธิการ, กาญจนา แก้วเทพ, พริศรา แซ่ก้วย, วรรณา ทองสิมา

Other Authors: กาญจนา แก้วเทพ, พริศรา แซ่ก้วย, วรรณา ทองสิมา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548
Subjects: เพศสัมพันธ์
สตรี -- ภาวะสังคม
สตรี -- พฤติกรรมทางเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1111 ท341 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available