ทั้งรัก ทั้งใคร่ ทั้งใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง /

บรรณาธิการ, กาญจนา แก้วเทพ, พริศรา แซ่ก้วย, วรรณา ทองสิมา

Other Authors: กาญจนา แก้วเทพ, พริศรา แซ่ก้วย, วรรณา ทองสิมา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548
Subjects: เพศสัมพันธ์
สตรี -- ภาวะสังคม
สตรี -- พฤติกรรมทางเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
Physical Description: 446 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายบท
ISBN: 9746567241