คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง-อาญา) /

ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์, พรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์

Main Author: ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
Other Authors: พรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: เด็ก –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ศาลเยาวชนและครอบครัว
วิธีพิจารณาเด็กและเยาวชน
ครอบครัว –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 364.37 ท115ค 2549
Copy 3
Available